Şebnem Çapa: Önceki hayatımda Hintliydim

Cemiyet ve iş hayatının seçkin isimlerinden Şebnem Çapa ilginç açıklamalarda bulundu.
06.06.2016 09:11

Etnik ve modern parçaları Chez- Bo adlı markasıyla bir araya getiren Şebnem Çapa, giysilerinde Kızılderili ve Hintli modasına neden yer verdiğini açıkladı. Şebnem Çapa’nın bir hayli ilgi çekici olan açıklamasında şu cümleler yer aldı:

"Reenkarnasyona (yeniden doğuş) inanıyorum. Birkaç defa dünyaya geldim. Bir seferinde Hintliydim, diğerinde Kızılderili. Chez-Bo’da tasarladığım giysilerde Kızılderili ve Hintli modasına bu yüzden çok yer veriyorum.”

Şebnem Çapa, ayrıca; özgür, rahat, otantik ve etnik dokunuşlar taşıyan bu stilin kendi ruhunun bir yansıması olduğunu belitti.

Reenkarnasyon nedir?

Ruh göçü olarak da bilinen reenkarnasyon, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanılmasına verilen addır. Reenkarnasyon, Asya dinlerindeki tenasüh kavramıyla benzerlik gösterir. 

Ruh göçü kavramı Batı tarihinde ilk olarak Pisagor ve Platon gibi bazı eski Yunan bilgin ve filozofları tarafından dile getirilmiştir. Aslında çok eski çağlardan beri; eski Mısır, Kelt, Maya ve İnka uygarlıkları gibi birçok uygarlıkta kabul görmüş olan bir kavramdır. İskandinav mitolojisinde de ruh göçüne ilişkin öğeler yer alır. Bu kavram, Antik Çağ’da Gnostikler’ce de kabul edilmiş ve Roma Uygarlığı’nda özellikle Mitraizm misterlerinde benimsenmiştir. Belirgin ifadelerde bulunan sufilerin (Ferideddin Attar, Bahram Elahi) sayısı az olsa da tasavvufta da ruh göçü kavramına rastlanır. 

Ruh göçü fikrini kabul etmiş eski ve yeni inanç sistemlerinin mensupları arasında, Hindular (Yoga, Vaishnavism, Shaivism), Katharlar (Cathares), Eseniler (Esseniens), Caynacılar (Jainistler), Sihistler, Umbanda'cılar (Makumba, Brezilya), Yezidiler, Nusayriler, Dürzîler, Anadolu Kızılbaşları ve birçok mezhep sayılabilir. Reenkarnasyon, Asya’nın Şamanist toplumlarının birçoğunda ve birçok Kızılderili kabilesinde de kabul gören bir kavramdır. Kimi zaman Budizm’deki yeniden doğum anlayışı da reenkarnasyon olarak nitelenmektedir.